Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan NielenVanDeLaar niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website kan daarom niet worden beschouwd als  professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij NielenVanDeLaar voordat u beslist of handelt.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door NielenVanDeLaar beheerst, gemaakt en/of onderhouden. NielenVanDeLaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van NielenVanDeLaar.

Werkhoven

Brink 2
3985 SB Werkhoven
info@nlaccountants.nl
+31 (0)88 015 1900
Routebeschrijving

Amsterdam

De Cuserstraat 91
1081 CN Amsterdam
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.